Propostes presentades

Integren la Mesa Transversal representants dels agents socials i econòmics, sindicats, organitzacions agràries, associacions veïnals i del teixit associatiu, personal acadèmic, educatiu i sanitari. 

UNIVERSITAT

ENTITATS CULTURALS

ENTITATS ESPORTIVES

paeria.cat